Uvod u steroide

- Apr 26, 2019-

Steroidi su opšti termin za veliku klasu ciklopentalnih spojenih hidrogenizovanih derivata fenantrena široko rasprostranjenih u biološkom svetu. Poznat i kao steroidi, steroidi. Steroidna jedinjenja su slobodna od vezanih masnih kiselina i nisu saponifikujući lipidi; takva jedinjenja su klasifikovana kao izoprenoidi i formirana su tricikličkom ciklizacijom praćenom intramolekularnom rekombinacijom i hemijskom modifikacijom.


Steroidi uključuju sterole (kao što su holesterol, lanosterol, sitosterol, sterol, ergosterol), žučne kiseline i žučne alkohole, steroidne hormone (kao što su adrenokortikalni hormoni, androgeni, estrogeni), insekti ekdison, srčani glikozidi i saponinski ligandi i otrov škorpiona.


Pored toga, postoje sintetički steroidni lekovi kao što su antiinflamatorni agensi (prednizolon, deksametazon), steroidni lekovi koji promovišu sintezu proteina i oralne kontraceptive.


Anabolički steroidi su slični sintetičkim muškim polnim hormonima. Oni su klasa hemijski sintetizovanih derivata sličnih po strukturi i aktivnosti kao i ljudski androgeni testosteron.


Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije objavila je 27. listopada 2017. preliminarnu listu karcinogena i androgenih (anaboličkih) steroida u listi karcinogena klase 2A.

Testosterone Propionate (5)